UNIWERSYTECKI OŚRODEK MONITOROWANIA I BADANIA
NIEPOŻĄDANCH DZIAŁAŃ LEKÓW
ZAKŁAD FARMAKOLOGII KLINICZNEJ KATEDRY FARMAKOLOGII
CM UJ KRAKÓW
31-531 KRAKÓW UL. ŚNIADECKICH 10
tel. (012) 424 88 81, fax (012) 424 88 83
e-mail : j.woron@medi-pharm.pl

 

        
         Polekowe działania niepożądane plasują się w pierwszej dziesiątce klasyfikacji przyczyn zgonów. Około 10-15% hospitalizacji spowodowanych jest niepożądanymi skutkami farmakoterapii. Równocześnie, z badań farmakoepidemiologicznych wynika, że w praktyce klinicznej można uniknąć do 40% obserwowanych polekowych działań niepożądanych.
         Aby można było skutecznie przeciwdziałać niepożądanym skutkom farmakoterapii , ośrodki zajmujące się bezpieczeństwem farmakoterapii muszą pozyskiwać od fachowych pracowników służby zdrowia informacje na temat polekowych działań niepożądanych. Jak dotychczas najskuteczniejszą metodą monitorowania niepożądanych działań leków jest monitorowanie spontaniczne przy aktywnym udziale grup zawodowych, wykonujących zawody medyczne. Liczne akty prawne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obligują :
- lekarzy medycyny
- lekarzy dentystów
- farmaceutów
- felczerów medycyny
- pielęgniarki i położne
- ratowników medycznych
do zgłaszania niepożądanych reakcji polekowych, które zaobserwowali w swojej praktyce zawodowej.
         Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszystkich obserwowanych przez Państwa polekowych działań niepożądanych, które wystąpiły zarówno po podaniu pojedynczego leku, jak i tych, które wystąpiły w wyniku niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi lekami.
         Prosimy także o zgłaszanie przypadków, w których macie Państwo jedynie podejrzenie, że za wystąpienie obserwowanych działań niepożądanych odpowiedzialny jest stosowany przez pacjenta lek.
         Po wypełnieniu niniejszy formularz ma charakter poufny i dane w nim zawarte dostępne są jedynie dla służb monitorujących bezpieczeństwo farmakoterapii. Zapewniamy, że nigdy przekazanie informacji na temat polekowych działań niepożądanych nie narazi Państwa na jakąkolwiek odpowiedzialność.
         Z góry dziękując za współpracę , zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej na której będziemy zamieszczali aktualności  z zakresu polekowych działań niepożądanych, niekorzystnych interakcji leków oraz bezpieczeństwa farmakoterapii.
         W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pracownicy Ośrodka krakowskiego pozostają do Państwa dyspozycji.